2017


2017-07-01


Nya bilder på Lace' valpar här

Nya bilder på Unnis valpar här
 


New pics of Lace' puppies here

New pics of Unni's puppies here
 


2017-06-12


Nu har Lace också fått valpar!
Bilder på valparna hittar du här

Nya bilder på Unnis valpar här
 


Lace has also got her puppies!
Pics of the puppies here

New pics of Unni's puppies here
 


2017-05-26


Unni har fått valpar!
Bilder på valparna hittar du här

 


Unni has got her puppies!
Pics of the puppies here
 


2017-01-09


Vi har ny epostadress:
applejacks@telia.com

 


We have got a new email address:
applejacks@telia.com
 


2017-01-06


Våra valpplaner hittar du här


Please find our planned litters here
 


2017-01-04


Avkommestatistik - Delfleet Hawk


Statistics offspring - Delfleet Hawk
 

2016


2016-05-21


Våra nya framtidshopp. Se här


Our new hopefuls. Look here
 


2016-04-10


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) är nu Svensk Utställningschampion!
SSRK i Kungsbacka.
Domare: Pia Razera Brulin.
 


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) can now call herself
Swedish Show Champion!
SSRK in Kungsbacka.
Judge: Pia Razera Brulin.
 


2016-02-27


Nya bilder på Bananens och Lace valpar finns här
 


New pics of Banani's and Lace's puppies here
 


2016-01-29


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) är nu röntgad och vi är otroligt glada över att hon har HD: A och AD: 0.
Kunde inte ha varit bättre!

Som om inte det vore nog så hade Christers lille ögonsten Spike (Delfleet Adder) HD: B och AD: 0. Så nöjda vi är.
 


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) has now been X-rayed and we are over the moon for her results. HD: A and ED: 0.
Couldn't wish for more.

As if this was not enough Christer's eye, little Spike (Delfleet Adder), had HD: B and ED: 0. We are very happy indeed.
 


2016-01-07


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) fick sitt fjärde Cert, Cacib, BT-1 & BIM på My Dog i Göteborg (Unghundsklass)
Dömde gjorde Frank Kane, GB.
Yippiii!
 


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) got her forth CC (Youngsters Class), Cacib & BOS at SKK's Championship Show My Dog, Gothenburg. Judge: Frank Kane, GB.
So happy!

 

2015


2015-12-13


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) fick sitt tredje Cert, denna gång i Unghundsklass, på Stora Stockholm. Dömde gjorde Allan Taylor, GB.
Vi är så stolta över henne!
 


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) got her third CC (from Youngsters Class) at SKK's all important Championship Show in Stockholm. Judge: Allan Taylor, GB.
We are very proud!
 


2015-12-10


Nu har Lace fått sina valpar!
Bilder på valparna här
 


Now Lace's puppies are born.
Look at some pictures here
 


2015-10-07


Vi planerar valpar under hösten 2015 och våren 2016. För mer information här
 


Puppies planned during autumn 2015 and spring 2016. For further information here
 


2015-09-21


Vi planerar valpar under hösten/vintern 2015. För mer information här
 


Puppies planned during autumn/winter 2015. For further information here
 


2015-07-06


Alla bilder på Lilys och Tobys valpar finns nu här
 


All pics of Lily's and Toby's puppies you will find here
 


2015-05-16


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) blev BT-1, fick sitt andra Cert och blev BIM från Juniorklass på SKKs internationella utställning i Hässleholm. Dömde gjorde Anja Verbeek De Neef, NL.
 


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) was Best Bitch, got her second CC and BOS (from Junior class) at SKK's International Championship Show in Hässleholm under Anja Verbeek De Neef, NL.
 


2015-05-02


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) blev BT-2 och fick sitt första Cert från Juniorklass på SKKs internatio-
nella utställning i Lidköping. Dömde gjorde Johnny Andersson, SE. Läs mer här
 


Unni (Port Of Nessie Gabor ZsaZsa) was 2nd Best Bitch and got her very first CC at SKK's International Championship Show in Lidköping under Johnny Andersson, SE. Further info here
 


2015-04-30


Ice (Applejack's Whispering Pine) är parad! Mer info här
 


Ice (Applejack's Whispering Pine) has been mated! Further info here
 


2015-04-16


Lily (Sidewild Northern Light) är dräktig! Mer info här
 


Lily (Sidewild Northern Light) is in whelp! Further info here
 


2015-03-17


Vi väntar valpar vecka 20/2015.
Stamtavla och info här

Valpar planeras till våren/sommaren 2015, kolla här
 


Puppies due week 20/2015.
Pedigree and info here

Puppies planned for in Spring/Summer 2015, check here
 


2015-01-29


Nya bilder på våra ungerska importer, kolla här

Tobys sida har uppdaterats med bild på sonen Applejack's Chalk Talk "Gibson" - kolla här
 


New pictures of our Hungarian imports, please check here

Toby's page has been updated with a picture of his son Applejack's Chalk Talk "Gibson" - please check here
 

2014


2014-12-19


Nu är valpsidan uppdaterad med massor av bilder - titta här!
 


Finally you will find lots of pictures of Annie's puppies here
 


2014-11-07


Den 26 oktober födde vår Annie
5 valpar - 3 pojkar och 2 flickor.
Far till valparna är DKJV-13 Annual's Poker Star "Löjser".
Bilder på valparna här

Nu har vi gjort ett Field-trial galleri med våra FT-pojkar här
 


On October 26 our Annie gave birth to 5 puppies - 3 bojs and 2 girls.
The sire is DKJW-13 Annual's Poker Star "Löjser".
Pics of the puppies here

Look at our special Field-trial gallery with our FT-boys here
 


2014-10-30


- Spike är uppdaterad här
- Mats är uppdaterd här
- Framtiden är uppdaterad här
- Lee-collage här
 


- Spike has been updated here
- Mats has been updated here
- The Future has been updated
- Lee-collage here
 


2014-10-09


- Länkarna är uppdaterade här
 


- Links have been updated here
 


2014-10-02


- Framtiden är uppdaterad här
- Minnessida över Brownie här
- Minnessida över Song och Max här
 


- The Future has been updated
- Brownie in Memory here
- Song and Max in Memory here
 


2014-09-30


Följande sidor är uppdaterade:
- Flickornas sidor här
- Det var då här
- Tylers sidor här
 


These pages have been uppdated:
- The Girls here
- The Past here
- Tyler's pages here
 


2014-09-20


Vi hoppas på valpar i början av november 2014
- läs mer här
 


Hopefully we have puppies in the beginning of November 2014
- read more here


2014-09-18


Pojkarnas sidor är uppdaterade här
 


The Boys have been udated here
 


2014-09-17


Sidan är under nykonstruktion och kommer att uppdateras efter hand.

Minnessida över Tyler här
 


This website is under construction and will be updated regularly.

Tyler in Memory here