Vår vackra Unni / Our beautiful Unni

.. och hennes dotter / .. and her daughter

Macy

Applejack's She's The One
(född/born 2017)

by Elhid Van Dalen Gamemaster's Ego
ex SE U(U)CH Port Of Nessie Gábor ZsaZsa

Nu är Unni parad och valparna beräknas födas
i slutet av vecka 23.
Now Unni has been mated.
Litter due end of week 23.

För mer information om våra planerade valpkullar under 2018,
vänligen klicka här

For further information about our planned litters during 2018,
please click here

@

Uppdaterad/Updated
2018-04-30