VALPAR / PUPPIES

Kull 1 / Litter 1

2018-06-07 föddes Unnis valpar.
Det blev 2 svarta pojkar och 1 svart + 3 gula flickor.

Unni's puppies arrived on June 7, 2018.
2 black boys and 1 black + 3 yellow girls.

Här kommer bilder på Unnis och Marleys valpar >>

Valparna 13 dagar gamla/Puppies 13 days old

 

Valparna 16 dagar gamla/Puppies 16 days old

Valparna 18 dagar gamla/Puppies 18 days old

Tik/Girl 1

Tik/Girl 1

Tik/Girl 2

Tik/Girl 3

Tik/Girl 4

Hane/Boy 1

Hane 1

Hane 2